Monday, September 8, 2008

Kinders, moenie met die water mors nie! / Don't upset the water!

Ek lees nou die dag in 'n boek van Peter Senge met die titel "Presence" van Professor Masaru Emoto se navorsing oor hoe water kristalle reageer op iets soos musiek en gebed. Dit was 'n kopswaai-oomblik toe ek besef dat water ook lewe is en dat water reageer op emosies en gedagtes.  Prof Emoto was hierdie week in Suid Afrika.  Gaan lees gerus hieroor by http://www.mg.co.za/article/2008-09-04-dont-upset-the-water en http://www.zerisa.org/Photo_Gallery_Images_of_Water_crystals.html.

I recently read in "Presence" by Peter Senge of Professor Masaru Emoto's research on the impact of our thoughts on the reality of how water crystals are affected.  It was a real eye opener to realise that water is life and that it can react to emotions and thoughts.  Prof Emoto visited South Africa this week. You can read more about this at  http://www.mg.co.za/article/2008-09-04-dont-upset-the-water and http://www.zerisa.org/Photo_Gallery_Images_of_Water_crystals.html.

1 comment:

Christof said...

How fascinating! Sal interessant wees om nog navorsing hieroor te sien!